sangmuangsoundsystem / ห้องสมุด PA / ต่อลำโพงกี่ดอกแล้วได้กี่โอห์ม

ต่อลำโพงกี่ดอกแล้วได้กี่โอห์ม

เห็นสามชิกหลายท่ายยังไม่เข้าใจเรื่องต่อลำโพงกี่ดอกแล้วได้กี่โอห์มบ้าง
วันนี้นั่งว่างๆเลยนึกทำรูปขึ้นมาให้ดูครับ
เชิญชมครับ


 
 
 

baweagSat Jul 23 2011 19:07:05 GMT+0700 (ICT)