sangmuangsoundsystem / ห้องสมุด PA / การต่อลำโพง,ต่อแอมป์ และต่อระบบเล็กๆทำไง-->ไปดูกัน

การต่อลำโพง,ต่อแอมป์ และต่อระบบเล็กๆทำไง-->ไปดูกัน

ขอแยกเป็นข้อๆ นะครับ
1.เราต่อลำโพงได้โอม ตามที่เราต้องการแล้ว  แล้วเรื่องเฟสของลำโพงมันเกี่ยวกันไหมครับ ขั้วลำโพงบวกตัวแรก ไปต่อขั้วลบตัวที่สอง (ต่ออนุกรมครับ) อยากทราบครับ     
ตอบ_ถ้าต่ออนุกลม จาก (-) ตัวที่ 1 ไป (+) ตัวที่ 2 ไม่มีแน่นอนครับ
2.แล้วการต่อบริดจ์โมโนคือการเอาขั้วบวกของข้างซ้ายและขวาใช่ไหมครับ ตอนแรกผมเข้าใจว่าเราอาจจะเอาบวกซ้าย 1 เส้น และลบขวา 1 เส้น แบบนี้เรียกว่าการบริดจ์โมโนหรือเปล่าครับ   
ตอบ_ตามรูปหน้า 1 เลยครับ ถ้าเอาบวกซ้าย 1 เส้น ลบขวา 1 เส้น จะเท่ากับแอมป์ท่านทำงานแค่ชาแนลด้านซ้ายครับ เพราะลบไม่ว่าซ้ายหรือขวา มันพ่วงหากกันครับ

ขอขยายความเรื่องการต่อแอมป์หน่อยนะครับ เห็มมีท่านหนึ่งถามว่าการต่อ+ข้าง ลบข้างแล้วเป็นบลิดหรือเปล่า มันก็จะเหมือนแอมป์ทำงานข้างเดียว

baweagSat Jul 23 2011 19:24:46 GMT+0700 (ICT)