sangtacrab / กำหนดการต่างๆ / นโยบายและข่าวต่างๆ ของสหพันธมิตร S.A.N.

นโยบายและข่าวต่างๆ ของสหพันธมิตร S.A.N.

นโยบายต่างๆของสหพันธ์ San Alliance National มีดังนี้
1.ทุกๆ 6 โมงเย็นหรือ 18:00 นาฬิกา จะมีการแจกเงินเดือน
เงินเดือนแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันอยู่ที่ฐานะในสหพันธ์
2.ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
3.เวลามีคนไล่ยิง(1-1 ไม่นับ) โดยการลุม ให้แจ้ง หัวหน้าสหพันธ์ Korn_Nuke หรือรองหัวหน้า Gezaron_Havior ถ้าไม่มี 2 คนนี้ออนให้แจ้งคนอื่นภายในสหพันธ์ก็ได้
4.เราจะมีการจัดกิจกรรมภายในสหพันธ์ และ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิก S.A.N. เท่านั้น

ข่าวสารต่างๆของสหพันธมิตร

ตอนนี้กำลังรับคนเพิ่มครับ
คนที่จะเข้าสหพันธ์
มีข้อตกลง อยู่ 4 ข้อครับ
1.ไม่เกรียน
2.ออนบ่อย และ ออนนาน
3.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.พูดจาสุภาพ

เดี๋ยวจะมีสอบคัดเลือก เสนาธิการ นะครับ
ใครจะสอบ ติดต่อ Korn_Nuke หรือผมนั้นเอง

S.A.N._M@$TeRSat Dec 12 2009 18:12:48 GMT+0700 (ICT)