sangvorn04 / แจกโปรแกรม / โปรแกรม พิมพ์หน้าซองจดหมาย หลายขนาด[Trial]

โปรแกรม พิมพ์หน้าซองจดหมาย หลายขนาด[Trial]

โปรแกรม พิมพ์หน้าซองจดหมาย หลายขนาด[trial]Click Envelop (โปรแกรม พิมพ์หน้าซองจดหมาย หลายขนาด) 1. เก็บรายชื่อตามกลุ่มได้2. มีข้อมูล ชื่อ-สกุล  ,  ที่อยู่ (เลขที่  ,  อาคาร  ,  หมู่  ,  ซอย  ,  ถนน  ,  แขวง  ,  เขต  ,  จังหวัด  ,  รหัสไปรษณีย์)3. เลือกขนาดซองจดหมาย ได้หลายขนาด4. กำหนดการใช้งานของข้อมูล ผู้ส่ง  ,  ผู้รับ และคำนำหน้าได้มีอะไรใหม่ใน Version 1.51. ตรวจสอบรายการซ้ำ โดยเช็คจาก ชื่อ-สกุล2. เพิ่มคอลัมน์ Note 3. พิมพ์ด้านหลังใบไปรษณียบัตรไทย (นำข้อมูลจาก Note มาพิมพ์) http://www.upload.tc/download/47778/setupclickenvelop15.rar.html เครดิต yukihoo7

sangvorn04Fri Jun 25 2010 23:01:01 GMT+0700 (ICT)