sao5 / แจกฟรี พระเครื่อง ธรรมทานต่าง ๆ / แจกฟรีหนังสือธรรม

แจกฟรีหนังสือธรรม

ขออนุญาตแจกหนังสือธรรม  จำนวน  8  เล่มครับ


๑ บทสวดมนต์ ของ พระธรรมสิงหบุราจารย์   ๒ เล่ม

๒ อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์  ๒ เล่ม

๓ ความสุข  พระธรรมสิงหบุราจารย์   ๒  เล่ม

๔  พระคุณแม่   พระเทพสิงหบุราจารย์  ๑ เล่ม

๕ ชีวิตนี้มีค่า คุณค่าของชีวิต  พระเทพสิงหบุราจารย์


รวมทั้งหมด  ๘  เล่ม  โดยหลวงพ่อจรัญ  ฐิตตฺธมฺโม  วัดอัมพวัน  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี


ขอรับได้ท่านละ  ๑  เล่ม  ครับ  กรุณโพสจองเล่มที่ท่านต้องการ


และส่งซองเปล่า  จ่าหน้าซอง ถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตป์ม   ๑๐  บาท  เพื่อส่งกลับ  


ส่วนที่อยู่สำหรับส่งซองขอรับหนังสือจะแจ้งทางPM (กล่องข้อความ ) ให้ท่านที่โพสจองทราบ


หมายเหตุ ท่านที่ขอรับหนังสือภายในเดือนนี้ผมจะมอบลูกแก้วจักรพรรดิ์ให้ท่านละ ๑ ลูกไว้กำสวดมนต์ด้วยครับ


ขออนุโมทนาkundejTue Aug 16 2011 11:11:47 GMT+0700 (ICT)