sao5 / ข่าวงานบุญงานกุศล / ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อหลวงพ่อนาคองค์ใหญ่ หน้าตัก 19 เมตร 2 นิ้ว

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อหลวงพ่อนาคองค์ใหญ่ หน้าตัก 19 เมตร 2 นิ้ว

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM


ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระหลวงพ่อนาคองค์ใหญ่  หน้าตักกว้าง 19  เมตร  2  นิ้ว  ณ  วัดโพธิ์ชัยศรี  
บ้านแวง ต.บ้านแวง  อ.บ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสหรือคณะกรรมการ  โทรศัพท์หมายเลข  042  152013  และ  087 9485893  

kundejFri Jul 29 2011 09:51:51 GMT+0700 (ICT)