sao5 / ข่าวงานบุญงานกุศล / ขอเชิญสาธุชนผู้มีกุศลเจตนาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างรัตนสถาน ลานแห่งพระธรรม ถ้ำบูรพาจารย์

ขอเชิญสาธุชนผู้มีกุศลเจตนาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างรัตนสถาน ลานแห่งพระธรรม ถ้ำบูรพาจารย์

Double Click on image to Enlarge.

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างรัตนสถาน  ลานพระธรรม ถ้ำบูรพาจารย์   หล่อรูปเหมือนสัตตมหาบูรพาจารย์ทั้ง 7  คือ


๑  หลวงปู่พิบูลย์

๒ หลวงปู่โชติ

๓ หลวงปู่ชม

๔ หลวงปู่มา

๕ หลวงปู่ฤาษีผมยาว

๖ หลวงปู่บุญกุ้ม

๗ หลวงปู่ฤาษีเกษแก้ว


ณ  วัดพระแท่นบ้านแดง  ต.บ้านแดง  อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี


ติดต่อทำบุญโดยตรงได้ที่    042  258065

Double Click on image to Enlarge.

สถานที่ก่อสร้าง

kundejFri Jul 29 2011 10:09:15 GMT+0700 (ICT)