sapphafilm / ผลงานและประวัติความเป็นมาของชมรม / ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ

นายศราวุธ ยาสมุทร   บุคคลที่อยู่เบื้องหลังของชมรม"สรรพฟิล์ม" 
ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรี คณะศิลปกรรม เอกจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร๊ -ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่ร่วมทำกับชมรม"สรรพฟิล์ม" ผลงานด้านภาพยนตร์ประกอบเพลง (ไม่เกี่ยวกับค่ายเพลงหรือบริษัทใดๆทั้งสิ้น) ทำกันเล่น ฮาๆ -MV เพลงขาดใจ -MV เพลงมือที่ไร้ไออุ่น -MV เพลงหมีแพนด้า -MV เพลงนานอีกหน่อย ผลงานด้านภาพยนตร์สั้น -เรื่อง ครูรักหนูนะ -เรื่อง The Same -เรื่อง ม.6 ผลงานที่เคยเข้าร่วมประกวด -เรื่อง The Same ปีที่สร้าง 2551 ได้รับรางวัลภาพยนต์ดีโดดเด่นโครงการประกวดภาพยนต์สั้น Spirit of Christmas -เรื่อง ม.6 ร่วมฉายในเทศกาลหนั้งสั้นแห่งชาติครั้งที่ 13 อีเมล์ติดต่อ: SSS_Sarawut@Hotmail.com เข้าไปสัมผัสตัวตนของเขาได้ที่: http://www.ssarawut.com/

kob-pianoman@hotmail.comFri Oct 16 2009 13:45:01 GMT+0700 (ICT)