sara47 / บอร์ดทั่วไป / เช็คชื่อเข้าห้องกัน

เช็คชื่อเข้าห้องกัน

 
ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าห้องเรียนของเรานะครับ ขอให้ที่นี่เป็นสื่อกลาง นัดหมาย และแชร์สิ่งดีดีให้กันนะครับ  พูคุยกัน ช่วยเหลือกัน เหมือนดังวันวานนะครับ

ขอให้คำว่าเพื่อนที่มีตลอดมา      ให้มีตลอดไปครับ


บรรณารักษ์  ชื่นใจดี               

มาครับ tel  087 - 561 4459  บอล

bonzignMon Sep 14 2009 01:18:29 GMT+0700 (ICT)