sara47 / บอร์ดทั่วไป / ชวนเพื่อนๆไปเลื้ยงอาหาร ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต คลอง 6

ชวนเพื่อนๆไปเลื้ยงอาหาร ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต คลอง 6

ทุกๆคน ออย(ญ.)ฝากแจ้งว่าจองเลี้ยงอาหารเด็กไว้ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต คลอง 6 ไว้วันที่ 13 ธันวาคม มื้อเย็น  มีใครสนใจจะไปด้วยกันมั้ย

kkThu Nov 19 2009 16:22:07 GMT+0700 (ICT)