satriwit111 / เทคนิคทั่วไปในการใช้เว็บบอร์ด ข้อแนะนำการสมัครสมาชิก / วิธีการพิมพ์สมการและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน Microsoft Word 2007

วิธีการพิมพ์สมการและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน Microsoft Word 2007

เนื่องจากวิชาคณิต คุณครูมีการบ้านให้หาโจทย์มาส่ง...ก็เลยมีอันจะต้องพิมพ์โจทย์ส่งคุณครูกันครับ
ทีนี้..เด็ก ๆ และผู้ปกครองบางท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีพิมพ์สมการและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ Microsoft Word
เช่น การพิมพ์เศษส่วน เลขยกกำลัง เป็นตัน

ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง เผื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้
ซึ่งตัวอย่างที่ยกมานี้ เป็น Microsoft Word 2007 ครับ

WoraphongMon Aug 16 2010 20:12:57 GMT+0700 (ICT)