satriwit111 / วิชาการ / โจทย์เลขครั้งที่หนึ่ง

โจทย์เลขครั้งที่หนึ่ง

 ข้อที่ ๑ จำนวนสามหลักที่มากที่สุดที่หารด้วย 5 เหลือเศษ 3 และหารด้วย 7 เหลือเศษ 5 และ หารด้วย 11 เหลือเศษ 9  คือค่าใด

 ข้อที่ ๒ จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 5 เหลือเศษ 1 และหารด้วย 7 เหลือเศษ 5 และ หารด้วย 11 เหลือเศษ 8  คือค่าใด
ข้อที่ ๓ ค.ร.น. ของ จำนวนนับ X กับ 15 คือ 300 ค่าของ X เป็นได้กี่ค่า อะไรบ้าง
ข้อที่ ๔ ห.ร.ม. ของ จำนวนนับ X กับ 300 คือ 15 ค่าของ X เป็นได้กี่ค่า อะไรบ้าง
ข้อที่ ๕ ค.ร.น. ของ จำนวนนับ X กับ Y คือ 300 ห.ร.ม. ของ X กับ Y คือ 15 ค่าของ X และ Y เป็นได้กี่ค่า อะไรบ้าง

kewoSun Jul 11 2010 11:00:30 GMT+0700 (ICT)