scc / SC : HOMEWORK / ข้อสอบ ดนตรี ช่วยกันหาคำตอบนะ

ข้อสอบ ดนตรี ช่วยกันหาคำตอบนะ

ข้อสอบ ดนตรี

(อ. บอกยังไม่สอบ อาทิตย์นี้) 

 

1. ดนตรีไทยถือกำเนิดมาแล้วกี่ปี  อาณาจักรแรกที่สืบได้ว่ามีดนตรีไทยคืออะไร

ตอบ  4222 ปี  อาณาจักร ฉ่องหวู่

 

2. สุโขทัยมีวงดนตรีกี่วง อะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร

ตอบ  มีทั้งหมด 4 วง

1. วงบรรเลงพิณ มีผู้บรรเลง 1 คน ทำหน้าที่ดีดพิณและขับร้องไปด้วย เป็นลักษณะของการขับลำนำ ใช้ในการขับกล่อมพระมหากษัตริย์ก่อนบรรทม

2. วงขับไม้ ประกอบด้วยผู้บรรเลง 3 คน คือ คนขับลำนำ 1 คน คนสี ซอสามสาย คลอเสียงร้อง 1 คน และ คนไกว บัณเฑาะว์ ให้จังหวะ 1 คน ใช้ในการสมโภชอู่

3. วงปี่พาทย์เครื่องห้า (สมัยสุโขทัย)

มี ระนาดเอก , ฆ้องวงใหญ่ , ปี่ใน , ตะโพน(ไทย) , กล้องทัด(1ใบ) , ฉิ่ง

4. วงมโหรี เป็นลักษณะของวงดนตรีอีกแบบหนึ่ง ที่นำเอา วงบรรเลงพิณ กับ วงขับ ไม้ มาผสมกัน เป็นลักษณะของ วงมโหรีเครื่องสี่ เพราะประกอบด้วยผู้บรรเลง 4 คน คือ 1. คนขับลำนำและตี กรับพวง ให้จังหวะ 2. คนสี ซอสามสาย คลอเสียงร้อง 3. คนดีดพิณ และ 4. คนตีทับ (โทน) ควบคุมจังหวะ

ใช้แสดงแสงยานุภาพของพระมหากษัตริย์

sarapadTue Jun 30 2009 18:40:55 GMT+0700 (ICT)