scp1support / เรื่องทั่วไป / การเพิ่มเติมข้อความในใบเสร็จ

การเพิ่มเติมข้อความในใบเสร็จ

การเพิ่มเติมข้อความในใบเสร็จ

กรณีนี้ต้องการแก้ไขใบเสร็จเงินค่าบำรุงการศึกษา
===============
1. ให้เข้าโปรแกรมจัดพิมพ์ใบเสร็จ
2.  คลิกที่เมนู 2.4 แก้ไข/เพิ่มแบบของใบเสร็จ
3. คลิกที่ชื่อแฟ้ม  ใบเสร็จเงิน สพฐ.-ค่าบำรุงการศึกษา.fr3
4. คลิกที่ปุ่มแก้ไข
5. หน้าจอจะแสดง รูปแบบของใบเสร็จรับเงิน    แต่หากไม่แสดง (หน้าจอว่างเปล่า) ให้คลิกที่เมนู File ---> Open  แล้วเลือกชื่อแฟ้มรีพอร์ทที่ต้องการแก้ไข ก็จะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความลงในใบเสร็จได้


การเพิ่มเติมข้อความลงในใบเสร็จ
===============
1. ที่ด้านซ้ายของจอ จะมีปุ่มไอคอนของออบเจ็คที่จะใช้เพิ่มเติมลงไปในแบบ
   ให้คลิกที่อคอน รูปตัว A   เมื่อต้องการเพิ่มเติมข้อความลงในใบเสร็จ
2. ใช้เมาส์เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการวาง แล้วคลิกที่ปุ่มซ้ายของเมาส์
3. หน้าจอ Memo จะแสดงขึ้นมา  ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการเพิ่มลงไปได้เลย เสร็จแล้วกดปุ่ม OK
4. แก้ไขฟอนต์ของข้อความที่เพิ่มเข้ามาใหม่   ควรเป็น DilleniaUPC  ขนาด 14
5.  ปรับขนาดความกว้าง ความสูง ของกรอบข้อความ โดยใช้เมาส์
6.  สามารถเลื่อนกรอบข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยใช้เมาส์คลิกที่กรอบข้อความนั้นค้างไว้
แล้วเลื่อนเมาส์ไปมา

7. เมื่อแก้ไขเสร็จ ให้กดปุ่ม Save  แล้วออกจากหน้าจอแก้ไข

8. ตรวจสอบการแก้ไข โดยคลิกปุ่ม  "ทดสอบการพิมพ์"

การพิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงฯ
===============
การสั่งพิมพ์โดยคลิกปุ่ม  "ทดสอบการพิมพ์"  โปรแกรมจะพิมพ์ออกมาครั้งละ 3 ใบ   หากต้องการพิมพ์มากกว่านั้น  เมื่อคลิกที่ปุ่มพิมพ์  ให้ระบุ "Number of Copies" จาก 1 เป็นค่าอื่น

เช่นต้องการพิมพ์ 11 ใบ  จะต้องสั่งพิมพ์ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1   สั่งพิมพ์โดยระบ "Number of Copies" เป็น 3
ครั้งที่ 2   สั่งพิมพ์โดยระบ "Number of Copies" เป็น 1   และ "Pages" ให้ใส่ค่า 1-2


sombatMon Jun 01 2009 08:54:21 GMT+0700 (ICT)