scriptinwnew / ความคิดเห็นของลูกค้า / บริการไวดีครับและราคาถูกด้วย

บริการไวดีครับและราคาถูกด้วย

ผมยืนยันเลยครับ ผมสั่งแปปเดียว ทำเสร็จเลยครับ และราคาถูกจนผมเองยังงงเลยครับ
white_KSun Dec 25 2011 06:40:35 GMT+0700 (ICT)