sealcool / Warrior - Swordmaster - Berserker / Warrior - Swordmaster - Berserker [ อัพสกิว ]

Warrior - Swordmaster - Berserker [ อัพสกิว ]


Warrior
Great Sword Combo
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    1 - 1 - 1

Concentration
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    1 - 3 - 1

Quick Slash

แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    2 - 1 - 1

Intimidation
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    3 - 1 - 1

Spinning Slash
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    2 - 3 - 1

Double Slash
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    2 - 2 - 1

Blazing Hurricane
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    2 - 4 - 1

War Scream
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    3 - 2 - 1

Vigorousness
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    3 - 3 - 1

Lightning Slash
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    2 - 5 - 1

Acceleration
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    3 - 4 - 1

Vigorous Shout
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    4 - 1 - 1

Great Sword Combo 2
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
เควส    - คุยกับ Warrior Instructor เลือกข้อ 1 - 2 - 1
- ไปหา Aaron อยู่เมือง Zaid
- คุยกับ Aaron เลือกข้อ 1 - 1
- จะวาปเข้ามาในห้องเควส ให้ฆ่า "มังกรน้ำ"
- ฆ่าเสร็จ เดินออกวาปมาข้างนอก
- คุยกับ Aaron เลือกข้อ 1 - 2
- คุยกับ Aaron อีกที เลือกข้อ 1 - 1

Master Combo
แผนที่    Laim
NPC    [NPC]Warrior Instructor
ลำดับการตอบ    2 - 6 - 1
ไอเทมที่ใช้     Elim Note - Master Combo


Swordmaster

Sword Dance
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    3 - 1 - 1

Charge
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    4 - 1 - 1

Torpedo Slash
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    4 - 2 - 1

Ghosthy Slash
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    3 - 2 - 1

Windbreak
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    4 - 3 - 1

Radiant Sword
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    5 - 1 - 1
ไอเทมที่ใช้     Elim Note - Radiant Sword


Berserker

Dominate
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    3 - 1 - 1

Awakening
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    4 - 1 - 1

Instinct
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    4 - 2 - 1

Combo Master
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    4 - 3 - 1

Retaliate (Passive)
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    3 - 2 - 1

Radiant Attack
แผนที่    Laim
NPC    [NPC][Advanced Warrior Trainer]Jasen
ลำดับการตอบ    5 - 1 - 1
ไอเทมที่ใช้     Elim Note - Radiant Attack

PerfecrSat Jun 18 2011 12:48:04 GMT+0700 (ICT)