siambaramee / General Discussion / กุมารทองเก้าโกศ รุ่นสุดท้าย หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้

กุมารทองเก้าโกศ รุ่นสุดท้าย หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้


กุมารทองเก้าโกศ รุ่นสุดท้าย หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้
ปลุกเสกทิ้งทวนปี 2555 วิชาสายเขมรโดยแท้จริง
ประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานกันมานานเรื่องความเฮี้ยน และเลี้ยงบูชาได้ผลดี
ยังไม่ตั้งราคาเช่าบูชาครับ

siambarameeWed Feb 06 2013 20:54:11 GMT+0700 (ICT)