siamscout / ห้องกิจกรรม และความรู้ เรื่องลูกเสือ / ดาวโหลดเพลงในชุด "งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ประเทศไทย"

ดาวโหลดเพลงในชุด "งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ประเทศไทย"เพลงจากงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 (ประเทศไทย)
1. โลกสวยด้วยลูกเสือโลก (เพลงประจำงานชุมนุมลูกเสือโลก ภาษาไทย) [ดาวน์โหลด mp3]
2. รำวงลูกเสือไทย [ดาวน์โหลด mp3]
3. สามัคคีชุมนุม (ฉบับงานชุมนุมลูกเสือโลก) [ดาวน์โหลด mp3]
4. We are here to love you (เพลงประจำงานชุมนุมลูกเสือโลก อังกฤษ) [ดาวน์โหลด mp3]
5. Nous sommes ici par amour (เพลงประจำงานชุมนุมลูกเสือโลก ฝรั่งเศษ) [ดาวน์โหลด mp3]
6. Be the one [ดาวน์โหลด mp3]
7.  Don't Stop [ดาวน์โหลด mp3]
8. Glory Jamboree [ดาวน์โหลด mp3]
9. Jamboree [ดาวน์โหลด mp3]
10. March Jamboree [ดาวน์โหลด mp3]
11. Sawasdee Jamboree [ดาวน์โหลด mp3]
12. Together again [ดาวน์โหลด mp3]
13. The Jamboree Song (V.1) [ดาวน์โหลด mp3]
14. The Jamboree Song (V.2) [ดาวน์โหลด mp3]

siamThu Jul 29 2010 08:52:28 GMT+0700 (ICT)