siba / ห้องพูดคุย ทักทาย สังสรรค์สมาชิกและคนรักวัว / สมาคมสยามฮินดูขอแสดงความขอบคุณพี่น้องชาววัวครับ

สมาคมสยามฮินดูขอแสดงความขอบคุณพี่น้องชาววัวครับ


ในโอกาศที่ โรงพยาบาลบ้านรักสัตว์ได้จัดงานประกวดโคงามขึ้นที่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 17/7/54 ที่ผ่านด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีที่ชาววัวมีให้กัน ทำให้พวกเรามึความสุข อิ่มเอมใจในการเลี้ยงวัวงามของเราเป็นอย่างยิ่งครับ
ในฐานะนายกสมาคมสยามฮินดู ผมขอแสดงความขอบพระคุณในการที่พี่น้องชาววัวงามให้ความสนใจและช่วยเหลือในการทำหน้าที่ของสมาคมสยามอินดูของเราเป็นแอย่างดีครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลบ้านรักสัตว์  ที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการสมาคมสยามอินดูในด้านสถานที่และให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวงการโคไทยอินดูบราซิลครับ
ขอขอบพระคุณพี่น้องสมาชิกและสื่อสารมวลชน ที่เข้ามาทักทายและให้การสนับสนุนสมาคมทั้งสมาชิกเก่าและท่านที่สมัครสมาชิกใหม่ รวมทั้งท่านสมาชิกที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำใบพันธุ์ประวัติให้กับวัวงามของท่าน เป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการพัฒนาวัวงามในบ้านเราครับผม
สมาคมจะต้องเดินหน้าต่อไปในการเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวโคงาม ในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการวัวงามเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับผม
ส่งเสริม พัฒนา จริงใจ ให้ความรู้  เรามาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมโคงามครับ

SIBA02Tue Jul 19 2011 10:37:31 GMT+0700 (ICT)