siba / ห้องซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสำหรับวัวทุกสายพันธุ์ / ต้องการขายวัวฮินดู

ต้องการขายวัวฮินดู

ขายแม่ ลูก 90,000
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/13/siba-2012-08-17-1345185421-18256336696919759.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/13/siba-2012-08-17-1345185962-12829371241486813593.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/13/siba-2012-08-17-1345186086-837222785188400350.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/13/siba-2012-08-17-1345186170-1945076359813919812.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/13/siba-2012-08-17-1345186281-13106979581956266958.gif[/hs]

แม่ลูก  ลูกมิตรภาพ 50,000
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/13/siba-2012-08-17-1345186516-1624053894388067572.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/13/siba-2012-08-17-1345186598-8845144831203137583.gif[/hs]

ท้อง มิตรภาพใกล้คลอด
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/13/siba-2012-08-17-1345186736-9359044741238760784.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/14/siba-2012-08-17-1345186834-1015287658386475601.gif[/hs]

ลูกเจ้าซัน 70,000
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/14/siba-2012-08-17-1345186979-19674616542116159006.gif[/hs]

ลูกซุบเปอร์แบล็ค 99 ราคา 90,000
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/14/siba-2012-08-17-1345187108-11771175611565434175.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/14/siba-2012-08-17-1345187198-1701746991901680033.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/14/siba-2012-08-17-1345187305-2467486101592121035.gif[/hs]

ลูกบอย ราคา 85,000
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/14/siba-2012-08-17-1345187453-1043389175180199508.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/14/siba-2012-08-17-1345187581-10061971161685925331.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/14/siba-2012-08-17-1345187672-1704639731252536859.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/17/14/siba-2012-08-17-1345187769-606356389168804360.gif[/hs]

ลูกเดอะคิงศ์ ราคา 35,000
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/19/10/siba-2012-08-19-1345345839-1375341108404504131.gif[/hs]

ลูก ตัวท้องมิตรภาพ
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346142262-1221579805146390353.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346142358-373478792451872460.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346142486-18378870281433177828.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346142564-50389043128782374.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346142669-21375905331960023886.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346142768-5535963761131442202.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346142865-1697328019626449793.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346142948-1418660445309435664.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346143016-5128542371755822119.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346143116-13284095720042244.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346143214-18083613951421280005.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346143312-14653111111720724911.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346143384-61491052923818568.gif[/hs]
[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/08/28/15/siba-2012-08-28-1346143450-1222332195470728977.gif[/hs]


สนใจติดต่อ คุณเอ๋ 083 -7461670 วัวอยู่โคราช

koo123looFri Aug 17 2012 14:21:52 GMT+0700 (ICT)