smallstory / จับศอกคุยเรื่องทั่วไป / เมื่อผู้หญิงหล่อกว่าผู้ชาย ผู้ชายสวยกว่าผู้หญิง

เมื่อผู้หญิงหล่อกว่าผู้ชาย ผู้ชายสวยกว่าผู้หญิง

เมื่อผู้หญิงหล่อกว่าผู้ชาย ผู้ชายสวยกว่าผู้หญิง
...

 

เชื่อไหมละคะว่าข้างล่างนี่เธอเป็นผู้หญิง

ภาพจาก tom act magazine vol. 2 no. 15 September 2009

 

 

 

และเมื่อ ผู้ชาย .. สวยกว่าผู้หญิง

และ ..

 

 

เราก็ได้แต่ อิจฉา เน้อ 555555555

Admin~MemoMon May 03 2010 01:57:41 GMT+0700 (ICT)