smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / ถึง หัวหน้า ศสช. ทุกแห่ง และ คุณบุญมี เรื่อง การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดี

ถึง หัวหน้า ศสช. ทุกแห่ง และ คุณบุญมี เรื่อง การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดี

 
   เรียน  หัวหน้า ศสม. ทุกแห่ง และ คุณบุญมี

เรื่อง การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน  งวดที่  1  (ธันวาคม 2554)    ให้สุ่งตรวจตามกำหนด และส่งรายงานให้ทันด้วย  โดยมอบให้ คุณบุญมี คอยตามงาน และ สนับสนุนชุดตรวจ 

54-1276-1

54-1276-2

Download เอกสารที่นี่

กรุณาตอบกระทู้ เมื่อ อ่าน หรือศึกษา ข้อมูลแล้ว  เพื่อให้ กองกลางรู้ว่าท่านรับทราบแล้ว

มงคล


 

mongkolWed Nov 16 2011 11:55:25 GMT+0700 (ICT)