smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / ถึง หัวหน้า ศสม. ทุกแห่ง เรื่อง การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด

ถึง หัวหน้า ศสม. ทุกแห่ง เรื่อง การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด


   เรียน หัวหน้า ศสม. ทุกแห่ง

สส.จ. เชิญ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน 10 สาขา ในวันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ณ สส.จ.  อยากให้เจ้าหน้าที่พา อสม.ไป และเป็นกำลัใจให้ อสม.ที่ได้รับเลือกด้วย

54-1280-1

54-1280-2


Download เอกสารที่นี่

กรุณาตอบกระทู้ เมื่อ อ่าน หรือศึกษา ข้อมูลแล้ว  เพื่อให้ กองกลางรู้ว่าท่านรับทราบแล้ว

มงคล

 

mongkolWed Nov 16 2011 14:06:46 GMT+0700 (ICT)