smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / แจ้ง ศสช.สถานีรถไฟ เรื่องขอให้ส่งชื่อ ผู้เข้าอบรม จป.

แจ้ง ศสช.สถานีรถไฟ เรื่องขอให้ส่งชื่อ ผู้เข้าอบรม จป.

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดการประชุมวิชาการ อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของหน่วยงาน (จป.) ขึ้น ในวันที่22 - 23 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสระโบราณ   ขอให้ ศสช.สถานีรถไฟ ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น จป. จำนวน 1 ท่าน มาให้ และ ขอให้มาอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

มงคล

mongkolWed Mar 09 2011 11:18:57 GMT+0700 (ICT)