smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / แจ้ง PCU ทั้ง 3 แห่ง เรื่อง ขอเชิญ อสม. เข้าประชุม

แจ้ง PCU ทั้ง 3 แห่ง เรื่อง ขอเชิญ อสม. เข้าประชุม

เรียน หัวหน้า PCU ทุกแห่ง
       อ้างถึง หนังสือ ที่สร.0027.008.03/823 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2554
       ขอเชิญ ตัวแทน อสม.ของ PCU แห่งละ 1 คน รวม 3 คน เข้าประชุม อาสาสมัครประชาธิปไตย
ณ สวนป่ารีสอร์ท ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 - 16.30 น. ดูหนังสือในเมลล์     
 
smdsurin 

mongkolTue Jun 21 2011 16:17:36 GMT+0700 (ICT)