smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / แจ้ง PCU ทุกแห่ง เรื่อง โรคที่มากับหน้าฝน

แจ้ง PCU ทุกแห่ง เรื่อง โรคที่มากับหน้าฝน

  ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ขอส่งข้อมูลและรายละเอียดโรคที่มักมากับหน้าฝน ให้ท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์  

smdsurin 

mongkolThu Jun 30 2011 10:41:46 GMT+0700 (ICT)