smdsurin / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / แจ้ง PCU ทุกแห่ง และ กองกลาง เรื่อง การรับสมัคร อสม.

แจ้ง PCU ทุกแห่ง และ กองกลาง เรื่อง การรับสมัคร อสม.

รียนหัวหน้า PCU
          ตามที่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ เปิดรับสมัคร อสม.  ทั้งใหม่และเก่า ในปี 2554    ในวันที่ 30 มิ.ย. - 15 กรกฎาคม 2554   ตามหนังสือที่แนบมาด้วย  ขอสั่งการให้ ทุก PCU ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนี้แก่ อสม. แดม และผู้ที่สนใจในการสมัคร เป็น อสม. ใหม่ ด้วย  อย่าให้มีมีปัญหาว่า  ไม่รู้ หรือ ล่าช้า โดยเฉพาะ ถ้ามีคนมาถาม  ต้องตอบได้ทุกคนในหน่วยงาน 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
นพ. มงคล

ดาวน์โหลดไฟล์   

ตอบรับกลับด้วย

mongkolMon Jul 04 2011 13:04:23 GMT+0700 (ICT)