spartan / ประกาศ!! / ประกาศรับสมัครงาน (เดือนกันยายน!!)

ประกาศรับสมัครงาน (เดือนกันยายน!!)

งานเดือนกันยายน!!


ด่วน !! ประกาศ!! AIS จังหวัดตาก
รับสมัครพนักงาน
-วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- มีภูมิลำเนาจังหวัดตากหรือใกล้เคียง

สนใจสมัครได้ที่
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนาตาก
- ภาควิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิค โทรคมนาคม มทร.ล้านนาตาก

*เกรด 2.75 ขึ้น


--------------------------------------------------
บ.TT&T รับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
- ช/ญ
- อายุ 23 - 27 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 7500 บาท/เดือน

สนใจสมัครได้ที่
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
- บ.TT&T
--------------------------------------------------

บ.เมืองไทยลิสซิ่ง รับสมัคร

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง
- เพศชาย
- อายุ 20 - 25 ปี
- วุฒิ ปวส.
เงินเดือน 7,600 บาท

พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ
- เพศชาย
- อายุ 20 - 25
- วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 8,200 บาท

สนใจสมัครได้ที่
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
- บ.เมืองไทยลิสซิ่ง

SpartunTue Sep 14 2010 14:15:32 GMT+0700 (ICT)