sthai / ภาษาไทย / กาพย์ยานี ๑๑ อวยพรปีใหม่ ป.5/2

กาพย์ยานี ๑๑ อวยพรปีใหม่ ป.5/2

ให้นักเรียน เขียนคำประพันธ์ กาพย์ยานี ๑๑  อวยพรปีใหม่  จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 บท

     โดย ดำเนินการดังนี้
 1.  สำรวจคำหรือพยางค์ สัมผัสคล้องจอง ให้ถูกต้อง
 2.  สำรวจตำแหน่ง คำสัมผัสคล้องจอง ให้ถูกที่ด้วย
 3.  เนื้อหา หรือข้อความ ต้องไพเราะ ได้ความหมาย เขียนถูกต้องตามหลักภาษาไทย
 4.  ให้โพสข้อความขึ้นเว็บบอร์ด ก่อนวันที่ 25  ธันวาคม 2554 (ก่อนโพสข้อความขึ้นบอร์ด ให้ส่งครูตรวจเสียก่อน)
 5.  ห้ามนำข้อความโพสขึ้นบอร์ด ก่อนได้รับอนุญาตหรือได้รับการตรวจ
 6.  ห้ามคัดลอก คำประพันธ์ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด ถ้าจับได้ภายหลัง ปรับคะแนน เป็น ศูนย์

       อวยพรจงโชคดี                     บทเรียนี้ได้ประจักษ์
ใส่ใจเขียนด้วยรัก                          นักเรียนครูก็ทำได้
       ปีใหม่จะถึงนี้                           คำพรมีครูมอบให้
ความสุขดั่งตั้งใจ                            สมหวังกันถ้วนทุกคน  

สวัสดีปีใหม่ ๒ ๕ ๕ ๕/ครูพี่นัท  

krupeenatTue Dec 20 2011 19:54:04 GMT+0700 (ICT)