thailpru / บอร์ดสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า / คำ 7 ชนิด

คำ 7 ชนิด

คำนาม

ในการใช้ภาษาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทราบว่าคำไนมีที่ใช้อย่างไร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร นักไวยากรณ์ได้สังเกตความหมายและหน้าที่ของคำในประโยค               แล้วจึงแบ่งคำในภาษาไทยออกเป็นชนิดได้ 7 ชนิด คือ
                 1. คำนาม
                 2. คำสรรพนาม
                3. คำกริยา
                4. คำวิเศษณ์
                5. คำบุรพบท
                6. คำสันธาน
                7. คำอุทาน

                  คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์สิ่งของ แบ่งเป็น 5 ชนิดคือ
                   1. สามานยนาม
                   2. วิสามานยนาม
                   3. สมุหนาม
                   4. ลักษณนาม
                   5. อาการนาม
 

คำสาพนาม

 คำสรรพนาม คือคำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งเป็น 6 ชนิดคือ           1. บุรุษสรรพนาม
           2. ประพันธสรรพนาม
           3. นิยมสรรพนาม
           4. อนิยมสรรพนาม
           5. ปฤจฉาสรรพนาม
           6. วิภาคสรรพนาม

คำอื่นๆติดตามตอนต่อไป

ปล. อาจารย์แก้ไห้เลยผมไม่อยากติดลบ 555 แก้ไห้ด้วยนะจ๊ะ

dinomomomonTue Jul 21 2009 22:00:20 GMT+0700 (ICT)