thainormal / Problem Yulgang / การปิด แอนตี้ไวรัส

การปิด แอนตี้ไวรัส

การปิดแอนตี้ไวรัส ทำได้ดังภาพนะครับ

- การปิดแอนตี้ไวรัส สำหรับ ESET Smart Security / Nod 32ดูที่มุมขวาล่าง ดังรูป แล้ว คิกขวา! แล้ว เลือก Disable ครับ

-การปิดแอนตี้ไวรัส สำหรับ Kasperskyให้เปิดโปรแกรม Kaspersky ขึ้นมาแล้ว หา เมนู Setting
เลือก ไป ที่ Option แล้ว ติกเครื่อง หมาย Enable Self-Defense

-การปิดแอนตี้ไวรัส สำหรับ Aviraดูที่มุมขวาล่าง ดังรูป แล้ว คิกขวา! แล้วเลือก บรรทัด บนสุดดังรูป ครับ

-การปิดแอนตี้ไวรัส สำหรับ AVGดูที่มุมขวา ดังรูป คิกซ้ายขึ้นมา แล้ว เลือก ตำแหน่งดังรูป ปรับให้เป็น Deactive หรือ Disable

DimonZTue Oct 05 2010 20:32:27 GMT+0700 (ICT)