thaipajerosport / คุยทั่วไป / :) พ่อเป้ แม่แนนของน้องเบเน่ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ สมาชิกครับ....

:) พ่อเป้ แม่แนนของน้องเบเน่ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ สมาชิกครับ....

ประกาศจ้า...สมาชิกท่านใดอยู่ใกล้ ต.ปากแรต ราชบุรี มื้อเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ 8 ร่วมสังสรรค์พูดคุย ทานอาหาร ทานน้ำ และทานฯลฯ กันครับ...แต่ยังไม่รู้ที่ไหน อย่างไร เดี๋ยวใกล้ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ...

kdpajeroTue Nov 03 2009 22:35:40 GMT+0700 (ICT)