thairevenge / ITEMSHOP / ข้อมูลเกี่ยวกับ CLANMASK STICKER

ข้อมูลเกี่ยวกับ CLANMASK STICKER

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับไอเทมนี้ หากท่านซื้้อไปใช้ ท่านสามารถ สร้างกลุ่มของตนเองได้ โดยสามารถ

ตั้งชื่อกลุ่ม
Rank ของกลุ่ม

โดยกลุ่มที่เปิดใช้งาน จะสามารถ มีความสามารถพิเศษ เช่น

แก้ไข ลบ ล๊อค กระทู้ได้ครับ และอื่นๆ อีกมากมายไอเทมนี้ซื้อได้จาก  ร้านค้า AOI SHOP > http://thairevenge.wunjun.com/index.php?topic=131.0

adminTue Mar 26 2013 22:06:13 GMT+0700 (ICT)