thairevenge / สนทนาคาเฟ่ / คิดว่าีระดับความยากง่ายของภารกิจทดสอบชิงสุดยอด HACKER ?

คิดว่าีระดับความยากง่ายของภารกิจทดสอบชิงสุดยอด HACKER ?


ช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจนี้หน่อย ว่ามีระดับความยากง่ายอย่างไร เราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคต

   แล้วควรเพิ่มเติมอะไรให้ซับซ้อนหรือว่าปรับปรุงภารกิจให้ง่ายกว่านี้ ต้องการอะไรเพิ่มเติมเชิญแสดงความเห็นได้adminFri Apr 01 2011 22:22:49 GMT+0700 (ICT)