thairevenge / แจกไวรัส ปล่อยไวรัส / ไวรัสให้ใส่รหัสผ่านที่จอ(OjkiydPassword)+ตัวแก้ไวรัส

ไวรัสให้ใส่รหัสผ่านที่จอ(OjkiydPassword)+ตัวแก้ไวรัส

  
   
   
   จะขึ้นบนหน้าเดสทอป และจะปิดการทำงานของ Task Manager
   
   ตัวแก้+ตัวไวรัส >
ไฟล์หมดอายุแล้วครับ เลิกแจก

adminFri Apr 15 2011 11:17:35 GMT+0700 (ICT)