thaitamschool / ทำเนียบบุคคลากรกระทรวงเวทย์มนต์ และ ฮอกวอตส์ / ฮอเรซ ซลักฮอร์น (Horace Slughorn)

ฮอเรซ ซลักฮอร์น (Horace Slughorn)


  ชื่อ - นามสกุล : ฮอเรซ ซลักฮอร์น (Horace Slughorn)
 
  อายุ : 80 ย่าง 90
 
  สถานะภาพเลือด : เลือดบริสุทธิ์
 
  ลักษณะทั่วไป : แก่ ชรา แต่หัวดี
 
  การศึกษา : ประถมศึกษา
 
  วิชาที่ต้องการสอน : แปลงร่าง และ ดาราศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ใหญ่ประจำฮอกวอตส์
 
  รูปแบบในการสอน : ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เอาไปฝึกหัดหลังจากเลิกชั้นเรียน ให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน
 
  ลักษณะนิสัย : นิสัยดี โด่ดเด่นทางด้านการสอนหนังสือ
 
  สิ่งที่ชอบ : การเล่นเว็บต่างๆที่เกี่ยวกับฮอกวอตส์
 
  สิ่งที่ไม่ชอบ : แม่ไม่ให้เล่น
 
  หากได้รับเข้าทำงานใรโรงเรียนฮอกวอตส์คุณจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่ : ปฏิบัติตัวอย่างดีที่
  สุด และเคร่งครัด
 
  หากไม่ได้รับเข้าทำงานใรโรงเรียนฮอกวอตส์คุณจะทำเช่นไร :ไปสมัครเป็นศาสตราจารย์คนอื่นหรือเดินทาง    ไปสมัครเว็บอื่นๆ

HoraceMon Jul 26 2010 07:46:26 GMT+0700 (ICT)