thaitamschool / ทำเนียบบุคคลากรกระทรวงเวทย์มนต์ และ ฮอกวอตส์ / โพโมนา สเปราต์ (Pomona sprout)

โพโมนา สเปราต์ (Pomona sprout)

ชื่อ - นามสกุล : pomona_sprout      

อายุ : 14 ปี      

สถานะภาพเลือด : เลือดบริสุทธิ์      

ลักษณะทั่วไป : อารมดี เข้ากับคนได้ง่าย มุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ      

การศึกษา :   ประถมศึกษา      

วิชาที่ต้องการสอน : วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด และ วิชาสมุนไพรศาสตร์      

รูปแบบในการสอน : ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น เสริมทักษะเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป รื่นเริงไปกับการเรียน      

ลักษณะนิสัย : มีน้ำใจ อารมดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย สบายๆเป็นกันเอง      

สิ่งที่ชอบ : การทำให้ผู้อื่นมีความรู้ความสุขจะทำให้ตัวของฉันเองมีความสุขไปด้วย      

สิ่งที่ไม่ชอบ : การที่ถูกผู้อื่นดูหมิ่นและตำหนิทุกๆอย่างทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของเรา      

หากได้รับเข้าทำงานใรโรงเรียนฮอกวอตส์คุณจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่ : จะทำตัวเป็นคนดีเเละจะปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด      

หากไม่ได้รับเข้าทำงานใรโรงเรียนฮอกวอตส์คุณจะทำเช่นไร : ไม่มีปัญหาค่ะให้ความรู้ผู้อื่นไม่ได้ก็เป็นผู้รับความรู้เเทนละกันค่ะ

pomona_sproutMon Jul 26 2010 08:10:11 GMT+0700 (ICT)