toonhappypro / วิธีการเล่น / คำสั่งต่างๆ ใน GTA ชุด 2

คำสั่งต่างๆ ใน GTA ชุด 2

คำสั่งต่างๆ

/stats    - แสดงสถานะส่วนตัว

/upgrade  - {เวลา LV อัพ สามารถอัพ เช่น เวลาเกิดเลือดเต็ม หรือฮิล[ฮิลของหมอ]}

/pay      - ให้เงิน /pay [ID] [จำนวนเงินที่จะให้]

/time     - ดูเวลา

/lotto    - ซื้อหวย + ซื้อที่ตู้ ATM นะจ๊ะ

/enter,/exit  - ใช้เข้าออก ร้านค้า หรือบ้าน บางที่เท่านั้นนะครับ เป็นคำสั่ง เข้า - ออก ร้านนั้นๆ

/buygun   - ซื้อปืน + ซื้อที่ร้านปืนเท่านั้นนะ /buygun [ชื่อปืน] [กระสุน] พิม/buygun ที่ร้านปืนจะมีชื่อปืนขึ้นมาให้เลือกเอง

/eject    - เตะคนออกรถ

/fill     - เติมนํ้ามันนะ ^^

/fuel     - ดูว่านํ้ามันเหลือเท่าไหร่ บางเซิฟต้องพิมถึงจะขึ้น บางเซิฟขึ้นเลยไม่ต้องพิม ^^

/invite   - รับคนเข้าเเก้ง  [เฉพาะเป็นหลีด หลีดคือหัวหน้าเเก๊ง]

/uninvite - เตะคนออกเเก้ง[เฉพาะเป็นหลีด หลีดคือหัวหน้าเเก๊ง]

/bc       - ส่งรถกลับ จุดเดิม

/drink    - ดื่ม นํ้า เหล้า โซดา [ได้ที่ บาเท่านั้นนะครับ]

/giveweapon [ID] [จำนวนนัด]- ให้อาวุธ แก่ผู้อื่น มันจะให้ปืนที่เราถืออยู่นะ

/cname1-10 -เปลี่ยนสีชื่อ

/resetjob  - ออกงานที่ทำอยู่

/contract [ID] [เงิน] -จ้าง HITMAN นักรับจ้างค่า ให้ไปค่าคนที่เรา หมายปอง ชีวิต ^^

/report    - ไว้ร้องเรียน แอดมิน GM

/getgun    - เอาอาวุธ [สำหรับ เเก้งเท่านั้น]

/members   - เช็คคนในเเก้ง และ ยศ ในเเก้ง

********************************ต่อไปเป็นคำสั่งของ ตำรวจ นะครับ *********************************
/cs = สั่งให้ผู้ต้องหาหยุด

/ca = สั่งให้ผู้ต้องหายกมือขึ้น

/wanted = เช็คผู้ที่ติดคดี

/cuff = ใส่กุญแจมือผู้ต้องหา

/uncuff = ปลดกุญแจมือผู้ต้องหา

/duty = หยิบอาวุธและตราตำรวจ

/su = ยัดจำนวนคดีผู้ต้องหา

/ticket = ให้ใบสั่ง

/take = ยึดสิ่งของผิดกฏหมาย

/frisk = ค้นหาสิ่งผิดกฏหมาย

/swat = เปลี่ยนชุดในเหตุการณ์คับขัน

/ar = จับผู้ต้องหาเข้าคุก

/clear = ลบดีผู้ต้องหา

/drag = ดึงผู้ต้องหาขึ้นรถ

/rb = ตั้งด่านตรวจ

/rrb = เก็บด่านตรวจ

/r = คุยในหน่วยงาน

/d = คุยในหน่วยรัฐ

/spy = เปลี่ยนชุด

/bk = ขอความช่วยเหลือ

/bkc = ยกเลิกการขอความช่วยเหลือ

/tazer = ช็อตด้วยปืนไฟฟ้า

/cgps = ค้นหาผู้คน


1.ตำรวจ/FBI/ทหาร
  
  /frisk = ค้นตัวเพื่อหาสิ่งผิดกฏหมาย
  /su = ยัดดาว
  /arrest = พาผู้ต้องหาเข้าคุก
  /drag = ดึงตัวผู้ต้องหาขึ้นรถ
  /cuff = ใส่กุญแจมือ
  /uncuff = ปลดกุญแจมือ
  /bk = ขอความช่วยเหลือ
  /bkc = ยกเลิกขอความช่วยเหลือ
  /ram = พังประตู
  /tazer = ช๊อตด้วยไฟฟ้า
  /wanted = ดูรายชื่อผู้ที่มีดาว
  /take = ยึดของผิดกฏหมาย
  /rb = ตั้งด่าน
  /rrb = เก็บด่าน
  /clear = ลบล้างความผิดให้กับผู้ต้องหา
  /ticket = ให้ใบสั่ง
  /cs = สั่งให้ผู้ต้องหาหยุด
  /ca = สั่งให้ผู้ต้องหายกมือขึ้นแล้วทิ้งอาวุธ
  /cgps = ค้นหาตำแหน่งของผู้เล่นคนนั้น
  
  คำสั่งเสริม
  
  /duty = หยิบอาวุธและตราของตำรวจ
  /r = สนทนาในหน่วยรัฐทั้งหมด
  /f = สนทนาในทีมตำรวจ
  /m = คำพูดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ / FBI / ทหาร
  /swat = คำสั่งเปลี่ยนชุดให้ใช้ในเวลาเกิดเหตุการณ์คับขัน
  /spy = ปลอมตัว
  
  สำหรับทหาร
  
  /curfew = เปิดเคอฟิวส์
  /uncurfew = ปิดเคอฟิวส์
  /setbomb = วางระเบิด
  
  2.หมอ
  
  /cpr = ชุบชิวิต
  /heal ID ราคา = เพิ่มเลือดให้ผู้เล่นคนที่นั่งอยุ่บนรถพยาบาลเท่านั้น เป็นคนๆ
  /duty = เริ่มรับงานหมอ เมื่อมี คน /service medic เรียกหมอ จะเห็นครับ
  /d = สนทนาในหน่วยรัฐทั้งหมด
  /r = สนทนาในทีมหมอ
  
  3.นายกรัฐมนตรี
  
  /settax = ปรับภาษี
  /deposittax = นำเงินเข้าคลังรัฐบาล
  /taketax = ถอนเงินจากคลังรัฐบาล
  /duty = หยิบอาวุธและสวมเกราะ
  /d = สนทนาในหน่วยรัฐทั้งหมด
  /r = สนทนาในทีมนายกรัฐมนตรี-บอดี้การ์ด
  
  4.ฮิตแมน
  
  /portable = เปิดโน๊ตบุ๊คของฮิตแมน
  order = สั่งซื้ออาวุธ
  givehit = รับงานของฮิตแมน
  news = ข่าวสารของฮิตแมน
  contracts = เช็ครายชื่อคนมีค่าหัว
  ranks = ดูว่าในฮิตแมนใครมียศเท่าไหร่บ้าง
  logout = ออกจาก /portable
  
  /invite = รับคนเข้า(สำหรับหลีด)
  /uninvite = ปลดคน(สำหรับหลีด)
  /giverank = ให้ยศ
  /f = สนทนาในทีมฮิตแมน
  
  5.นักข่าว
  
  /news = คำสั่งประกาศข่าว
  /live = คำสั่งสัมภาษน์
  /getgun = หยิบปืนและอาหารของนักข่าว
  /f = สนทนาในทีมนักข่าว
  
  6.นายทะเบียน
  
  /givelicense driving = ให้ใบขับขี่รถยนต์
  /givelicense flying = ให้ใบขับขี่เครื่องบิน
  /givelicense sailing = ให้ใบขับขี่เรือ
  /givelicense fishing = ให้ใบตกปลา
  /givelicense weapon = ให้ใบพกอาวุธ
  /startlesson = เริ่มให้บทเรียนแก่ผู้เล่นคนนั้น
  /stoplesson = ยกเลิกให้บทเรียนแก่ผู้เล่นคนนั้น
  /f = สนทนาในทีมนายทะเบียน
  /getgun = หยิบปืนและอาหารของนายทะเบียน
  
  7.คำสั่งแก๊งทั่วๆไป มาเฟีย/ยากุซ่า/แท๊กซี่/เขียว/ม่วง/เหลือง/ฟ้า/แว๊นบอย/มือปืนโลกพระจันทร์/ดริฟเต้อ/แก๊งโดอื่นๆ
  
  /invite = รับคนเข้า(สำหรับหลีด)
  /uninvite = ปลดคน(สำหรับหลีด)
  /giverank = ให้ยศ
  /getgun = หยิบอาวุธและอาหารออกจากคลังแก๊ง
  /f = สนทนาในแก๊ง
  /ganghelp = คำสั่งเกี่ยวกับแก๊ง เช่น เติมปืน/อาหาร เข้าคลังแก๊ง

จัดทำโดย BlacK_Devil[Non]areerat244Thu Oct 07 2010 19:39:45 GMT+0700 (ICT)