toursthailand / สมัครงาน / วันนัดพบแรงงานย่อย ประจำเดือน มีนาคม 54

วันนัดพบแรงงานย่อย ประจำเดือน มีนาคม 54

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี จัดวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำเดือน มีนาคม 2554 ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0-7735-5422-3

aeyzTue Mar 22 2011 23:39:15 GMT+0700 (ICT)