tsplus / แนะนำการเล่น มือใหม่ควรอ่าน / ความหมาย สเตตัส

ความหมาย สเตตัส

ความหมายของแต่ล่ะสเตตัสมีดังนี้
   
1.พลัง

   มีผลพลังโจมตีป้องกัน  เพิ่มความแม่นยำการติดคริติคอล และความเร็วในการออกตัวทางด้านกาย
   2.ปัญญา
   มีผลพลังโจมตีเวทย์ เพิ่มความแม่นยำการติดคริติคอล แล้วความเร็วในการออกตัวทางด้านเวทย์
   3.ร่างกาย
   เพิ่มพลังHP
   4.พลังกาย
   เพิ่มค่าSp
   5.ว่องไว
   มีผลต่อความแม่นยำ อัตราการหลบหลีก แล้วความเร็วในการลงมือทางด้านกาย
   6.พลังจิต
   มีผลต่อความแม่นยำ อัตราการหลบหลีก แล้วความเร็วในการลงมือทางด้านเวทย์
   
   ตอนสร้างตัวละคร
   ระบบจะให้ค่ามา 5ค่าให้ผู้เล่นเลือกที่จะลงในแต่ล่ะสายที่ผู้เล่นจะเลือก
   
   
   

   บ้านเกิด

   
   
   จงหยวน  :  เด่นด้านความแม่นยำทางกายภาพ/พลังโจมตีทางเวทย์มนต์/อัตราหลบหลีกเวทย์มนต์
   
   กังหนำ         :  เด่นด้านพลังป้องกันทางกายภาพ/Critical(อัคตราการโจมตี)/ความแม่นยำทางเวทย์มนต์
   
   ซีเปย         :  เด่นด้านพลังโจมตีทางกายภาพ/อัตราหลบหลีกทางกายภาพ/พลังป้องกันเวทย์/Critical(อัคตราเวทย์โจมตี)
   
   
   
   
   ปล.เรื่อง ค่าสเตตัสในเกมจะมีคำว่า รู้กาย กับกาย ซึ้งรู้กาย = ร่างกาย หรือเพิ่มเลือด HP   ส่วนคำว่า กาย = พลังกาย หรือคือเพิ่มมานา SP นั่นเอง
   
   จอมทัพ
   1 พลัง     = 0.3 ความเร็วออกตัว    = 1.2 พลังโจมตีทางกายภาพ
   1 ร่างกาย     = 0.7 ความเร็วออกตัว    = 1.5 พลังป้องกันกายภาพ
   1 ไว      = 1 ความเร็วออกตัว
   1 ปัญญา       = 0.4 ความเร็วออกตัว    = 0.6 พลังป้องกันเวทย์
   1 พลังกาย = 0.6 ความเร็วออกตัว    = 0.5 พลังป้องกันเวทย์
   1 จิต   = 1 ความเร็วออกตัว
   
   
   จอมยุทธ
   1 พลัง     = 0.3 ความเร็วออกตัว     = 1.6 พลังโจมตีทางกายภาพ
   1 ร่างกาย     = 0.7 ความเร็วออกตัว     = 0.8 พลังป้องกันกายภาพ
   1 ไว     = 1 ความเร็วออกตัว        = 0.6 พลังโจมตีทางกายภาพ
   1 ปัญญา       = 0.4 ความเร็วออกตัว     = 0.5 พลังป้องกันเวทย์
   1 พลังกาย = 0.6 ความเร็วออกตัว     = 0.5 พลังป้องกันเวทย์
   1 จิต   = 1 ความเร็วออกตัว
   
   
   กุนซือ
   1 พลัง      = 0.4 ความเร็วออกตัว     = 0.5 พลังโจมตีทางกายภาพ
   1 ร่างกาย     = 0.6 ความเร็วออกตัว     = 0.6 พลังป้องกันกายภาพ
   1 ไว      = 1 ความเร็วออกตัว            
   1 ปัญญา       = 0.3 ความเร็วออกตัว     = 1.6 พลังโจมตีทางเวทย์
   1 พลังกาย = 0.7 ความเร็วออกตัว     = 2.3 พลังป้องกันเวทย์
   1 จิต   = 1 ความเร็วออกตัว        = 0.6 พลังโจมตีทางเวทย์
   
   หมอเสริมให้เยอะหน่อย
   1 พลัง      = 0.4 ความเร็วออกตัว      = 1 พลังโจมตีทางกายภาพ
   1 ร่างกาย     = 0.6 ความเร็วออกตัว      = 1.5 พลังป้องกันกายภาพ  ได้เลือด HP 12.66 หน่วย
   1 ไว      = 1 ความเร็วออกตัว            
   1 ปัญญา       = 0.4 ความเร็วออกตัว      = 1 พลังโจมตีทางเวทย์   พลังป้องกันเวทย์ 2 หน่วย
   1 พลังกาย = 0.7 ความเร็วออกตัว      = 3 พลังป้องกันเวทย์   ได้มานา SP 16 หน่วย
   1 จิต   = 1 ความเร็วออกตัว  
   
   พลังทำลายเวทย์พื้นฐาน
   
   คิด โดย พลังทำลายเวทย์พื้นฐานของอาวุธ (เพิ่มไม่ตามจำนวนที่เขียนบอกในอาวุธชนิดนั้นๆ เช่น พลองเพิ่มพลังทำลาย 20 ) + ปัญญา(ปัญญา 1 ได้ทำลายเวทย์ 1)
   
   ฝั่งซ้าย (-ทางกายภาพ)
   
    พลัง   :   พลังทำลายกาย(ส่งผลถึงความแรงของสกิลสายโจมตี)/พลังป้องกันกาย(ส่งผลถึง พลังป้องกันสกิลของสายโจมตี)/ความแม่นยำกาย/Critical/ความเร็วในการลงมือ
   
    ร่างกาย  :   Max HP/พลังป้องกันกาย/กายแม่นยำ/อัตรากายหลบหลีก/ความเร็วในการลงมือ
   
    ไว   :   กายแม่นยำ/อัตรากายหลบหลีก/Critical(อัคตราการโจมตี)/ความเร็วในการลงมือฝั่งขวา (ทางเวทย์มนต์)
   
    ปัญญา    :  พลังทำลายเวทย์/พลังป้องกันเวทย์/ความแม่นยำเวทย์/Critical(อัคตราเวทย์โจมตี)/ความเร็วในการลงมือ
   
    พลังกาย   :  Max Sp/พลังป้องกันเวทย์/เวทย์แม่นยำ/อัตราเวทย์หลบหลีก/ความเร็วในการลงมือ  
   
    จิต    :  กายแม่นยำ/อัตราเวทย์หลบหลีก/Critical(อัคตราเวทย์โจมตี)/ความเร็วในการลงมือ
   
   
   
   
   ธาตุ
   
   ดิน
   เดนด้าน พลังป้องกันกายภาพ/ความแม่นยำทางเวทย์  จะได้เลือดเยอะกันเยอะ
   
   น้ำ    เด่นด้าน พลังป้องกันเวทย์มนต์/ความแม่นยำทางกายภาพ  ป้องกันเวทย์ แม่นยำเวทย์ยิงสกิลไม่ขึ้น miss บ่อย
   
   ลม   เด่นด้าน  ความเร็วออกตัว/การหลบหลีกทางกายภาพ  ออกตัวไว โดนโจมตีปกติขึ้น miss บ่อย
   
   ไฟ   เด่นด้าน  พลังทำลายกายภาพ/เวทย์มนต์

adminSun Sep 16 2012 22:15:58 GMT+0700 (ICT)