uas / ห้องนัดกันเล่น / กำหนดการเล่นที่ ป20

กำหนดการเล่นที่ ป20

เราจะเรี่มกันกี่โมงครับ มีกี่คนครับ อยากให้ไปกันเยอะๆ เพราะมีโอกาศดีๆแบบนี้น้อยมาก  แล้วมีภาระกิจพิเศษป่าว เอาแบบรบแบบทหารจริงอ่ะ ประมาญว่ามีหมอสนามอะไรประมาณเนี้ย  ถ้าจะให้ดีมีทหารจริงมาเล่นดว้ยจะดีมาก อยากให้ชว่ยกันคิดรูปแบบการเล่น จะได้หนุกหนานกันทุกคน

ranger maxTue Feb 22 2011 10:29:21 GMT+0700 (ICT)