uas / ห้องนัดกันเล่น / เต้ยมารุ ไม่อยู่นะขอรับ 7-15 กย.

เต้ยมารุ ไม่อยู่นะขอรับ 7-15 กย.

เต้ยมารุ ไม่อยู่นะขอรับ 7-15 กย.

ติดภาระกิจไป ตจว. กับทาง อบจ. ครับผม

อาจจะหายไปจากบอร์ดหลายวัน

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบครับผม

VerminMon Sep 07 2009 11:14:16 GMT+0700 (ICT)