uas / ห้องนัดกันเล่น / เปลี่ยนแปลงเวลา สถานที่ครับ

เปลี่ยนแปลงเวลา สถานที่ครับ

เนีื่องด้วยพระพิรุณ ทำให้เราต้องหลบเข้าที่กำบัง

แสบจึงจัดสนามโกดัง ณ โกดัง 3 (สี่ด้านเปิดโล่ง แต่มีหลังคา)

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 18.00 น. โดยประมาณ ครับ

เรียนมาเพื่อทราบ

ปล.ใครไปช้า อดเล่นไม่รู้เด้อ

VerminFri May 20 2011 09:11:09 GMT+0700 (ICT)