uas / ห้องนัดกันเล่น / คายขโมย กบ ไปกิน แจ้งมาด่วน

คายขโมย กบ ไปกิน แจ้งมาด่วน

คายที่มายิงปืนสนามเกาะกลางแล้ว ลงไปขโมยกบ ไปกิน ขอให้ท้องเสีย 5555555555555555555555555555555555555

pojFri Sep 18 2009 06:51:47 GMT+0700 (ICT)