uas / ห้องนัดกันเล่น / วัน อาทิตย์ที่27

วัน อาทิตย์ที่27

ใครว่างๆ+ฝนไม่ตกมายิงกันเนาะ   ช่วงนี้อยากโดนยิง จิงๆ  หุๆ  พี่เอก  พี่เบิด  มะมายิงกัน

ohm450439Sun Sep 27 2009 10:50:10 GMT+0700 (ICT)