uas / ห้องนัดกันเล่น / ฝนหยุดตกแล้ว จะไปยิงกันเมื่อไหร่ดีครับ

ฝนหยุดตกแล้ว จะไปยิงกันเมื่อไหร่ดีครับ

ฝนหยุดตกแล้ว จะไปยิงกันเมื่อไหร่ดีครับ  วันเสาร์นี้ 3 ต.ค นี้เป็นไงครับ        

111Tue Sep 29 2009 13:53:59 GMT+0700 (ICT)