uas / ห้องนัดกันเล่น / วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 แพร่มาเยือนนะครับ ประมาณ บ่าย 3 โมง

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 แพร่มาเยือนนะครับ ประมาณ บ่าย 3 โมง

หน่วยเหนือรายงานมา แย้ว จะมาเยี่ยม นะครับ ประมาณ 10 นาย เชิญ พวกเราทุกคน เตรียมพร้อมด้วยนะครับ 

pojSun Oct 11 2009 08:44:55 GMT+0700 (ICT)