uas / ห้องนัดกันเล่น / วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ขอเชิญร่วมร้องเพลงชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ขอเชิญร่วมร้องเพลงชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ขอเชิญร่วมร้องเพลงชาติ

ณ หน้า อบจ. จังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 18.00 น.

ผมเห็นว่าเราๆ นักกีฬาบีบีกัน ควรจะแสดงพลังความรักชาติ

อีกอย่างเพื่อรวมกันโฆษณาให้เห็นว่ายังมีเราคนเล่นปืนอยู่ในจังหวัดนี้

สำหรับท่านที่มีเสื้อ สมาคมหรือชมรม ใส่เสื้อ + กางเกงชุดเล่นบีบีให้หล่อๆ (ไม่ต้องเวอร์นะครับ เวสไม่ต้องก็ได้)

รวมกันที่ สนามเกาะกลาง เวลา 16.30-17.00 น. ดีมั้ยครับ

ท่านที่เหลือว่ายังไง

VerminMon Nov 30 2009 09:46:16 GMT+0700 (ICT)