uas / ห้องนัดกันเล่น / U.A.S. ปะทะ MAD DOG

U.A.S. ปะทะ MAD DOG

ด้วยว่าผมมีโครงการอยากไปยิงกับ หมาบ้า MAD DOG ทีม ของสนามศรีสำโรง

กำหนดการของการเล่นกับ MAD DOG จะเข้าเล่นวัน จันทร์ พุธ เสาร์

ผมว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรๆ ที่น่าไปมาเลยครับ วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552

ขอแนวร่วมหน่อย สนามศรีสำโรงเปิดตั้งแต่ 10.00 น.ครับ

คาดว่าจะกลับถึงอุตรดิตถ์ประมาณ 18.00 น. (เพราะผู้ใหญ่บ้านติดภาระกิจไปรับเมีย 5 5 5+)

จะได้ถือโอกาสไปเปิดหู เปิดตา + ประชาสัมพันธ์การแข่งขันด้วยครับ

สนมั้ย สนมั้ย สนมั้ย สนมั้ย

http://www.sisamrongbbgun.com/

VerminFri Dec 11 2009 15:18:59 GMT+0700 (ICT)