uas / ห้องนัดกันเล่น / กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

ใกล้ถึงวันแม่แล้วนะครับ

ทางสมาคมอยากให้จัดกิจกรรมอะไร ที่เกี่ยวกับวันแม่มั้ยครับ

คิดกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับ จะได้มีเวลาเตรียมงาน

VerminFri Jul 17 2009 10:48:47 GMT+0700 (ICT)